เช็กลิสต์ต้องรู้ นิสัยและพฤติกรรมแบบไหนต้องมีประกันภัยรถยนต์

เช็กลิสต์ต้องรู้ นิสัยและพฤติกรรมแบบไหนต้องมีประกันภัยรถยนต์

การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ได้ บทความนี้จะแนะนำนิสัยและพฤติกรรมที่ควรมีการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

นิสัยและพฤติกรรมแบบไหนที่ต้องมีประกันภัยรถยนต์

  • ผู้ขับขี่รถยนต์เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดย่อมเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการควบคุมรถได้ไม่ทัน ระยะการหยุดรถที่มากขึ้น รวมถึงความรุนแรงของแรงกระแทกหากเกิดการชนด้วย

  • ผู้ที่ชอบแซงรถกระชั้นชิด หรือตัดหน้ารถคันอื่นๆ อย่างกะทันหัน

พฤติกรรมนี้นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการชนกันบนท้องถนนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากไม่ได้ให้พื้นที่และระยะเวลาในการตอบสนองของผู้ขับขี่คันอื่นๆ เพียงพอ จึงควรมีประกันภัยรถยนต์

  • ผู้ที่ขับรถโดยประมาท

ผู้ที่ขับรถโดยประมาท เช่น สนทนาโทรศัพท์ หรือทำกิจกรรมอื่นระหว่างขับรถ สมาธิที่ถูกรบกวนย่อมนำไปสู่ความผิดพลาดและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ เป็นต้นเหตุของการชนหรืออุบัติเหตุต่างๆ ได้ง่าย

  • ผู้ขับขี่รถยนต์ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์

สภาพร่างกายและสมรรถภาพการตอบสนองจะด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมากเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์  ทำให้ความสามารถในการควบคุมรถลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

  • ผู้ขับขี่รถยนต์ในพื้นที่เสี่ยง

ผู้ขับขี่รถยนต์ในพื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณก่อสร้าง ถนนลื่น สภาพอากาศเลวร้าย เป็นต้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ย่อมเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ผู้ขับขี่จึงควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงควรซื้อประกันภัยรถยนต์

  • ผู้ขับขี่รถยนต์ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น

ความหนาแน่นของปริมาณรถบนท้องถนนหมายถึงโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น หรือในช่วงวันหยุดต่างๆ

  • ผู้ที่ต้องขับรถระยะทางไกลเป็นประจำ

ผู้ที่ต้องขับรถระยะทางไกลเป็นประจำย่อมเพิ่มความเสี่ยงจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งความเมื่อยล้าจากการขับขี่เป็นเวลานาน สภาพรถที่อาจชำรุดจากระยะทางที่ไกล รวมถึงความเสี่ยงจากการเดินทางในเวลากลางคืนที่อันตรายมากขึ้น การมีประกันภัยรถยนต์จึงสำคัญมาก

จะเห็นได้ว่านิสัยและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งของผู้ขับขี่ สภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ ล้วนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาภาระความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย