ส่งลูกเข้า โรงเรียนนานาชาติ ตอนอายุเท่าไหร่ดี มีคำตอบ

ส่งลูกเข้า โรงเรียนนานาชาติ ตอนอายุเท่าไหร่ดี มีคำตอบ

เพราะโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่เด็กต้องใช้ชีวิตมากถึงวันละ 7-8 ชั่วโมง นอกจากเป็นสถานศึกษาและมอบความรู้ให้แก่นักเรียนแล้ว ต้องยอมรับว่าโรงเรียนคือแหล่งหล่อหลอมทัศนคติและความคิดของเด็ก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณพ่อคุณแม่ต่างต้องการเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก และตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย โดยเฉพาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่มีกำลังทรัพย์ นั่นคือ การส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศในการเรียนการสอน ยิ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากและสร้างความได้เปรียบหลายด้าน ยิ่งทำให้ผู้ปกครองต้องการผลักดันให้เด็กมีความคุ้นเคยและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีตั้งแต่วัยเยาว์

แล้วการส่งลูกเรียน โรงเรียนนานาชาติ ควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ ?

เนื่องจากโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติแตกต่างจากหลักสูตรโรงเรียนทั่วไป คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจึงอาจไม่แน่ใจว่าควรส่งลูกเข้าโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติเมื่ออายุเท่าไหร่ แม้การย้ายเข้าเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมปลายก็ตาม แต่ช่วงอายุเหมาะสมที่สุดคือช่วงวัยอนุบาลหรือเมื่อลูกมีอายุประมาณ 4-5 ปี เหตุผลที่ควรส่งเด็กเข้าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการด้านภาษาไปพร้อม ๆ กับเพื่อนคนอื่น

สำหรับครอบครัวใดที่ยังไม่พร้อมส่งลูกเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ก็สามารถเข้าเรียนได้ในระดับประถมศึกษา ซึ่งสำหรับเด็กโตแล้วเด็กอาจต้องใช้เวลาปรับตัวมากขึ้นทั้งด้านภาษา สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติที่แน่นอนว่านอกจากมีความแตกต่างด้านภาษาแล้วยังแตกต่างด้านความคิดและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องให้เวลาเด็กปรับตัวและเรียนรู้สภาพสังคมใหม่

นอกจากการส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติในช่วงวัยเหมาะสมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรการเรียนการสอนที่แบ่งแยกออกไปอีก เช่น หลักสูตรอเมริกา หลักสูตรสหราชอาณาจักร หลักสูตรออสเตรเลีย ฯลฯ รวมถึงการทดสอบเด็กก่อนเข้าเรียนซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมความพร้อมแก่ลูกให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านภาษาซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้เด็กสามารถสื่อสารกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างราบรื่น ที่สำคัญคือความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่เองที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะยาว