การคัดกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ: เหตุใดจึงมีความสำคัญ

ผู้ป่วยทางการแพทย์และสมาชิกในครอบครัวให้ความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของคุณ เนื่องจากบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพขาดแคลนและมีความต้องการสูงจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำพนักงานที่คาดหวังซึ่งประวัติย่อมาจากตำแหน่งที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากไม่มีการตรวจคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอย่างละเอียดคุณอาจเปิดเผยสำนักงานของคุณถึงบทลงโทษที่สำคัญสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางรวมทั้งทำให้ผู้ป่วยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในการแนะนำบุคคลที่ไม่ถูกต้องมายังสถานที่ของคุณคือการคัดกรองพนักงานด้านการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการคัดกรองพนักงานดูแลสุขภาพที่มีศักยภาพ

ด้วยการใช้บริการคัดกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณกำลังลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมการฟ้องร้องการจ้างงานโดยประมาทการรักษาพนักงานที่ไม่ดีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม ด้วยการคัดกรองพนักงานด้านการดูแลสุขภาพก่อนที่พวกเขาจะอยู่ในบัญชีเงินเดือนของ บริษัท คุณกำลังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายการดูแลสุขภาพขั้นสูงสุดประการหนึ่ง: ไม่เป็นอันตราย

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของการตรวจคัดกรองพนักงานด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ :

เปิดเผยความจริง เมื่อคุณต้องการให้พนักงานที่คาดหวังให้ข้อมูลเช่นที่อยู่อาศัยในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาวันเดือนปีเกิดและหมายเลขประกันสังคมคุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของพวกเขา การคัดกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอย่างละเอียดเกี่ยวข้องกับการได้รับประวัติอาชญากรรมจากทุกมณฑลที่ผู้สมัครอาศัยอยู่รวมถึงการค้นหาฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับชาติและระดับรัฐ

ตรวจสอบความเชี่ยวชาญ เมื่อคัดกรองพนักงานดูแลสุขภาพขอให้ผู้สมัครให้ข้อมูลการจ้างงานในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาและตรวจสอบข้อมูลนี้กับนายจ้างที่ระบุไว้ หากบุคคลต้องถือใบอนุญาตในการปฏิบัติให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตกับหน่วยงานที่รับรองตามลำดับ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของผู้สมัครเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของตน

ลดอันตรายต่อพนักงานของคุณ มีหลายวิธีสำหรับพนักงานที่เจตนาไม่ดีในการใช้ประโยชน์จากนายจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล ด้วยการคัดกรองพนักงานด้านการดูแลสุขภาพคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อพนักงานและสถานที่

ลดอันตรายต่อผู้ป่วยของคุณ ผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาลเป็นกลุ่มลูกค้าที่เปราะบางที่สุดในทุกภาคส่วน พวกเขาไว้วางใจพนักงานทุกคนที่ดูแลความต้องการของตนในการรักษาข้อมูลให้เป็นส่วนตัวปฏิบัติตามแผนการดูแลและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพตลอดเวลา การคัดกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถช่วยป้องกันประสบการณ์เชิงลบในสถานที่ของคุณ

ตัดสินใจจ้างงานได้เร็วขึ้น การดำเนินการคัดกรองการจ้างงานที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจะช่วยเร่งกระบวนการจ้างงานและประหยัดเงินของ บริษัท แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ แต่ก็มีราคาถูกกว่าและเป็นภาระน้อยกว่าการเสียค่าธรรมเนียมจำนวนมากจากรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางหรือการจัดการกับคดีความ